Red Fort (Part 9) : Story – Shahi bakaawal ki bahu aur ghode ki poonchh ka baal ;)

Red Fort (Part 9) : Story – Shahi bakaawal ki bahu aur ghode ki poonchh ka baal 😉